Vívás

kard, tőr és párbajtőr

Vasas Vívó Szakosztály

A vívósportág 3 szakágra különül el. Ezek a kard, a tőr és a párbajtőr. Mindhármat művelik férfiak és nők is.

A vívásnak Magyarországon tágabb értelemben a XVI. századtól van hagyománya a magyar vitézek törökökkel szemben vívott ütközetei óta. A sportszerű vívás a XIX. század első évtizedeiben terjedt el. Az első szakintézményt, a 26 éven át működő Pesti Nemzeti Vívóintézetet 1825-ben alapították meg Széchenyi István javaslatára, Keglevich István kezdeményezésére. Az első magyar nyelvű vívószakkönyv 1839-ben jelent meg. Pozsonyban, Kolozsváron is alakultak vívóiskolák, a vívósport közvetlen előzményeinek pedig a vívóakadémiákat tekinthetjük a század közepétől.

A vívás Magyarország egyik legsikeresebb olimpiai sportága.